Get Adobe Flash player

Cikkek

Hitvallás

”A múltunk a jelenünk, a jövőnk!”

Célunk: A múlt, a természet felfedeztetése, éltetése az életkori sajátosságoknak megfelelően. A környezet, a haza iránti szeretet érzésének megalapozása, értékeinek megbecsülése, magyarságtudat erősítése. A kisgyermekkor élményei, érzelmei, átélt eseményei, meghatározóak a későbbi életszakaszokban is. A gyermekek aktív tevékenykedéssel, tapasztalatszerzéssel párosuló tevékenységek részesei lehessenek.
A gyermeki fejlődésbe vetett hittel, az egyéni különbözőségek figyelembe vételével, a ”magyarság tudat” megalapozása, és környezettudatos magatartás alakítása.